Życiorys


WYKSZTAŁCENIE

2006-2012   Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Instytut Filologii Orientalnej, specjalność: indianistyka

 • studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
 • temat pracy magisterskiej: Socio-political Issues in Modern Pakistan as Depicted in the Poetry of Kishwar Naheed
 • główne kursy: język hindi, język urdu, język paszto, kultura i sztuka Indii, historia Indii, gramatyka opisowa sanskrytu, historia literatury hindi, zagadnienia społeczne i polityczne współczesnych Indii, współczesny Afganistan, teoria przekładu, metodologia badań literaturoznawczych, joga -tradycja i współczesność
 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2011/2012
 • stypendium rektora za wysokie wyniki w nauce (2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

2010-2011  Central Hindi Institute, New Delhi, Indie

 • Composite Course in Hindi Language (stypendium przyznane przez Indian Council for Cultural Relations)
 • kursy (wszystkie prowadzone w języku hindi): historia literatury i języka hindi, gramatyka opisowa języka hindi, proza i poezja hindi, formy wypowiedzi pisemnych, zajęcia konwersacyjne
 • uzyskany certyfikat: Advanced Diploma in Hindi Language Proficiency

2007/2008  Istanbul University, Department of Political Studies, Turcja

 • stypendium Socrates/Erasmus
 • główne kursy: ethnic conflicts and nationalism, gender and politics, human rights, diplomacy

2005-2008  Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, studia blisko i dalekowschodnie

 • studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
 • temat pracy licencjackiej: Osiągnięcia feminizmu tureckiego na tle jego rozwoju
 • główne kursy:  socjologia kultury, wstęp do stosunków międzynarodowych, filozofia kultury, judaizm, filozofia Wschodu, religie Orientu, islam, cywilizacja muzułmańska, kultura arabska, historia sztuki Dalekiego Wschodu, kobieta w kulturze Orientu, geografia Bliskiego i Dalekiego Wschodu, logika i semiotyka

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

styczeń 2016 – obecnie: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Dźammu & Kaszmir, Indie, Tłumacz języka urdu/ Delegat

 • przeprowadzanie rozmów w urdu z osobami pozbawionymi wolności
 • monitorowanie warunków życiowych w zakładach karnych i traktowania uwięzionych i skazanych
 • przekazywanie rekomendacji władzom zakładów
 • aktywny udział w przygotowywaniu wizyty więziennej (zbiór danych, analiza informacji zebranych podczas wizyty) oraz pisanie raportów po odbyciu wizyty
 • realizacja programu Przywracanie Więzi Rodzinnych – umożliwianie zatrzymanym nawiązania kontaktu z rodzinami
 • kontakt z rodzinami zatrzymanych (telefoniczny, przyjmowanie w biurze, wyjazd do ich miejsca zamieszkania) w celu włączenia ich w programy pomocowe realizowane w regionie przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
 • reprezentowanie Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża podczas oficjalnych spotkań z władzami

 

maj 2015 – grudzień 2015:   Maxymiser / Oracle, Londyn, Internal Recruiter

 • screening, evaluating and interviewing candidates for IT, marketing, client services and sales roles in the UK, Germany and Poland
 • sourcing and selecting suitable candidates: LinkedIn, Xing, Reed, GoldenLine, other job boards, direct search
 • arranging management interviews, coordinating schedules
 • providing information and feedback to successful and unsuccessful candidates
 • salary calculation, negotiation and making an offer, preparing contracts, conducing pre-employment reference check
 • maintaining good relationships with candidates and hiring managers globally, managing their expectations when process gets delayed
 • writing and editing job specifications and adverts
 • HR processes: updating list of new employees, managing their start date, end of probation, salaries; ensuring new hire’s compliance with employment law in the UK, Poland and Germany

 

listopad 2014 – marzec 2015   Barclays via Alexander Mann Solutions, Kraków, Koordynator ds. rekrutacji

 • administracyjne wsparcie rekrutacji dla firmy Barclays (Wielka Brytania)
 • zarządzanie aplikacjami kandydatów (wycofywanie, odrzucenie)
 • umawianie wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne
 • kontakt z brytyjskimi rekruterami

 

październik 2013 – październik 2014  Grupa Onet SA, Kraków, Redaktor strefy społecznościowej,

 • monitorowanie social mediów, research interesujących tematów
 • rekrutowanie i nadzorowanie pracy stażystów w redakcji strefy społecznościowej
 • przeprowadzanie warsztatów dla stażystów ze wszystkich redakcji
 • przygotowywanie materiałów do publikacji na onet.pl (galerie podróżnicze, kulinarne, modowe)
 • nawiązywanie współpracy ze znanymi blogerami
 • organizacja i moderowanie czatów z artystami i celebrytami
 • zgłaszanie tematów i pisanie tekstów własnych (reportaży, wywiadów)

 

 • październik 2013   Hindi od podstaw. Pismo dewanagari, D. Czopyk – wykonanie konsultacji i korekty indologicznej podręcznika
 • lipiec – sierpień 2013   Szkoła Języków Obcych Bajkał, Kraków, lektorka języka hindi – prowadzenie konwersacyjnego kursu hindi
 • marzec – czerwiec 2013  SKIVAK Custom Publishing, dziennikarka – pisanie artykułów dotyczących sztuki, podróży i zdrowia
 • od: październik 2011   Prywatna nauczycielka języka urdu i hindi, udzielanie lekcji języka hindi i urdu na wszystkich poziomach zaawansowania, przygotowywanie własnych materiałów edukacyjnych
 • od: lipiec 2011   dziennikarka – freelancer, publikacja artykułów w polskiej prasie (m.in. Gazeta Wyborcza, ZNAK, Poznaj Świat, Magazyn Turystyki Górskiej)
 • listopad 2010 – maj 2011  SITA Destination Management Company, przewodniczka wycieczek po Indiach dla polskich turystów, poszukiwanie nowych pilotów polskojęzycznych do pracy w Indiach

STAŻE

Wrzesień 2013   Portal internetowy GAZETA.PL, Warszawa; miesięczny staż w Redakcji Wiadomości; zakres obowiązków: przygotowywanie i prezentowanie przeglądu prasy światowej i polskiej, fotoedycja – w oparciu o zasoby największych polskich i zagranicznych agencji fotograficznych, wyszukiwanie nowych tematów poprzez monitoring mediów społecznościowych, rozwój treści internetowych poprzez pisanie artykułów i omówień wydarzeń światowych i polskich – wiele tekstów mojego autorstwa ukazało się na stronie głównej portalu

Sierpień 2013   Portal internetowy ONET.PL, Kraków; miesięczny staż w Redakcji Podróży, zakres obowiązków:  monitoring prasy, przeprowadzenie wywiadu z podróżnikiem, rozwój treści internetowych poprzez pisanie artykułów i omówień wydarzeń w świecie podróży – wiele z tekstów mojego autorstwa ukazało się na stronie głównej portalu

Czerwiec/Lipiec 2011   Centre for Arts, Culture and Dialogue KUCH KHAAS, Islamabad, Pakistan; staż w dziale Programme Management, zakres obowiązków: współorganizacja wydarzeń kulturalnych, dokumentacja fotograficzna działalności Centrum, udział w festiwalu muzycznym Kaghan Festival w prowincji Chajber Pachtunchwa, prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach Szkoły Letniej, pomoc w bieżących pracach biurowych, pomoc w realizacji zbiórki krwi dla Pakistańskiego Czerwonego Półksiężyca

Maj/Czerwiec 2011   Ambasada RP w New Delhi, Indie; praktyka w dziale ekonomicznym, kulturalnym, politycznym i konsularnym, zakres obowiązków: udział w spotkaniach przedstawicielstwa UE w Indiach i przygotowywanie raportów z posiedzeń, przygotowywanie notatek oraz raportów dla polskiego MSZ dotyczących kluczowych wydarzeń w regionie Azji Południowej z zakresu spraw społeczno-politycznych oraz ekonomicznych.

DZIAŁALNOŚĆ WOLONTARIACKA

2008-2012 Koło Naukowe Indologów UJ, Kraków, obowiązki: organizowanie różnorodnych projektów, m.in.: projekcje filmów, spotkania z naukowcami, studencki projekt badawczy „Szlakiem Gandhiego”, analizujący wpływ filozofii Mahatmy Gandhiego na współczesne społeczeństwo indyjskie (sierpień-wrzesień 2008, Indie)

2007-2012 Fundacja Inna Przestrzeń, Program Tybetański, zakres obowiązków: tłumaczenie tekstów (pol-ang, ang-pol), organizacja Dni Tybetu w Krakowie (2008,2009,2010): audycja radiowa, marsz pamięci, koncerty, spotkania z podróżnikami i dziennikarzami, reprezentowanie Fundacji podczas VI Międzynarodowej Konferencji Grup Wspierających Tybet w Suradźkund (Indie, 2010)

2006-2008 Amnesty International Polska, koordynatorka grupy lokalnej w Krakowie, obowiązki: organizowanie spotkań wolontariuszy, paneli dyskusyjnych, pokazów filmów poświęconych prawom człowieka, publikowanie artykułów w magazynie Amnesty International Polska

DOŚWIADCZENIA TRENERSKIE

11/2009 Fundacja Autonomia, Kraków, zorganizowanie i prowadzenie warsztatu dla studentów UJ w ramach kampanii „Stop przemocy ze względu na płeć”

09/2009 Global Development Research Team, Warszawa, prowadzenie gier edukacyjnych dla osób odwiedzających III Forum Polskiej Pomocy Rozwojowej

06/2006 – 09/2009 Amnesty International Polska, edukatorka praw człowieka, organizowanie i prowadzenie warsztatów dla studentów w Krakowie

KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE

06/2013 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych NOT, Nowy Sącz

 • kurs pomocy przedmedycznej
 • czas trwania: 8 godzin

06/2013  Międzynarodowa Konferencja “Children Migrants & Third Culture Kids”, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 • prezentacja referatu dot. obrazu życia imigrantów w tekstach piosenek raperów o południowoazjatyckim pochodzeniu (język pracy: angielski)

06/2010  Humanity in Action, Summer Fellowship Programme, Berlin, Niemcy

 • udział w programie międzynarodowej organizacji Humanity in Action – badania nad sytuacją mniejszości narodowych w europejskich państwach demokratycznych
 • w oparciu o rezultaty badań skonstruowanie projektu symulacyjnego (simulation game) – metody w edukacji dorosłych wykorzystywanej przez niemieckie uczelnie wyższe
 • czas trwania: miesiąc

09/2009   Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Global Development Research Group, Warszawa

 • Letnia Szkoła Globalnego Rozwoju
 • cykl warsztatów i wykładów dotyczących zagadnień globalnego rozwoju
 • czas trwania: trzy tygodnie

05/2009  Youth4Media Network, Youth European Film Academy, Stambuł,Turcja

 • szkolenie z wykorzystania nowych mediów w rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarstwa obywatelskiego
 • przygotowywanie krótkiego filmu dokumentalnego o roli kobiet w Turcji
 • czas trwania: dziesięć dni

03/2009 Interdyscyplinarny Maraton Krytyczny, Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński, Wisła

 •  prezentacja referatu dotyczącego tureckich ruchów kobiecych

JĘZYKI OBCE

angielski – biegły (Certificate in Advanced English, 2012)

hindi – zaawansowany (Diploma in Advanced Hindi Proficiency, 2011)

urdu – zaawansowany (C2)

paszto – podstawowy (A2)

niemiecki – średniozaawansowany (B1)

francuski – podstawowy (A2)